Обраќање на директорот
      English   English

Регистрирај се

(optional)

Почитувани,
Добредојдовте на интернет страницата на Бирото за метрологија.
 

Овде ќе најдете информации за нашата организациона поставеност, начинот на работа, капацитети, проекти и активности, како и закони, подзаконски акти, формулари и обрасци поврзани со работата на Бирото за метрологија.

Метролошкиот систем и Бирото за метрологија како национална метролошка институција се клучна основа за инфраструктурата на државата и една од најзначајните потпори на научниот и технички прогрес.

Поаѓајќи од основните функции на Бирото за метрологија за директно или индиректно обезбедување на заштитата на животната средина и природата, општата техничка безбедност, непречената размена на стоки и услуги, заштитата на потрошувачите, ќе се трудиме да Ве информираме за сите активности, задачи и можности на Бирото за метрологија, преку редовно ажурирање на нашата интернет страница.

Се надевам дека содржините на страницата ќе ви понудат корисни информации.

Со почит,

Директор
Роберт Василкоски