.
      English   English
Затворање на Твининг лајт проектот на Бирото за метрологија и Чешкиот метролошки институт
Затворање на Твининг ...

На 01.11.2017 година, со пригодна свеченост во ЕУ ...

Меѓулабораториска споредба
Меѓулабораториска ...

Во периодот Октомври-Декември 2015 година, ...

ПРОШИРЕН ОПСЕГ НА АКРЕДИТАЦИЈА НА ЛАБОРАТОРИИТЕ ЗА КАЛИБРАЦИЈА
ПРОШИРЕН ОПСЕГ НА ...

Лабораториите за калибрација на Бирото за ...

ПОТПИШАН МЕМОРАНДУМ ЗА СОРАБОТКА СО ФЕИТ
ПОТПИШАН МЕМОРАНДУМ ЗА ...

На 17 Ноември 2015, директорот на Бирото за ...

Потпишан Меморандум за разбирање со Центарот за метрологија на Кралството Шпанија
Потпишан Меморандум за ...
Денес, 13.11.2015 година  во Мадрид, ...

 

akreditacija-0

Официјално време во РЕПУБЛИКА Македонија

Регистрирај се

(optional)

Лабораторијата за време и фреквенција на почетокот на февруари месец 2017 година започна официјално со испраќање на податоците од Атомскиот часовник до BIPM Франција. После валидација на доставентие резултати од страна на BIPM објавени се резултатите од нашиот национален еталон за време и фреквенција во Circular T публикацијата под реден број 350 која ја формира и дистрибуриа секој месец.
Резултатите можете да ги погледнете на веб страна на BIPM на следниот линк:
ftp://ftp2.bipm.org/pub/tai//Circular-T/cirthtm/cirt.350.html

Национален еталон за време и фреквенција

dms-0

homologacija-0

upisi-0

logoBIPM-RB

euramet

oiml

welmec

iaaojpg