.
      English   English
Затворање на Твининг лајт проектот на Бирото за метрологија и Чешкиот метролошки институт
Затворање на Твининг ...

На 01.11.2017 година, со пригодна свеченост во ЕУ ...

Меѓулабораториска споредба
Меѓулабораториска ...

Во периодот Октомври-Декември 2015 година, ...

ПРОШИРЕН ОПСЕГ НА АКРЕДИТАЦИЈА НА ЛАБОРАТОРИИТЕ ЗА КАЛИБРАЦИЈА
ПРОШИРЕН ОПСЕГ НА ...

Лабораториите за калибрација на Бирото за ...

ПОТПИШАН МЕМОРАНДУМ ЗА СОРАБОТКА СО ФЕИТ
ПОТПИШАН МЕМОРАНДУМ ЗА ...

На 17 Ноември 2015, директорот на Бирото за ...

Потпишан Меморандум за разбирање со Центарот за метрологија на Кралството Шпанија
Потпишан Меморандум за ...
Денес, 13.11.2015 година  во Мадрид, ...

 

akreditacija-0

Официјално време во РЕПУБЛИКА Македонија

Регистрирај се

(optional)

На 21.06.2017 година, Бирото за метрологија, заедно со својот твининг партнер-Чешкиот Метролошки Институт (CMI), организира еднодневна работилница за своите корисници, во рамките на Твининг лајт проектот “Зајакнување на капацитетите на Бирото за метрологија за интеграција на внатрешниот пазар’, MK 12 IPA EC 01 16 TWL, финансиран од ИПА ТАИБ 2012 програмата.
Целта на работилницата беше да се запознаат корисниците на услугите на Бирото за метрологија со новите барања на Европската директива за мерни инструменти “MID 2014/32/EU”, посебно за прилог 3, глава 5 “Мерни системи за континуирано и динамичко мерење на количествата течност различни од вода”. На работилницата присуствуваа голем број на учесници, кои со своите прашања, упатени кон колегите од Чешкиот Метролошки Институт,  како и отворените дискусии за времетраењето на работилницата, придонесоа за нејзина успешна реализација.

 

Во прилог може да се погледнат презентациите од работилницата:
pdfFixed storage tanks and level gauges in legal metrology
pdfFuel dispensers in practice
pdfImportance of legal metrology and its international structure
pdfMeasuring systems and road tankers for liquids other than water in practice
pdfMID – annex MI005 and related standards
pdfMID – general principles and requirements
pdfMID - Software validation in the area of measuring instruments (WELMEC 7.2)

  • 20170621_101715
  • 20170621_102837
  • 20170621_102847
  • 20170621_120741
  • 20170621_120747
  • 20170621_124158

dms-0

homologacija-0

upisi-0

logoBIPM-RB

euramet

oiml

welmec

iaaojpg