.
   English

 

 English

     
08 Logo MPEkonomija Biro za metrologija H C MK
Затворање на Твининг лајт проектот на Бирото за метрологија и Чешкиот метролошки институт
Затворање на Твининг ...

На 01.11.2017 година, со пригодна свеченост во ЕУ ...

Меѓулабораториска споредба
Меѓулабораториска ...

Во периодот Октомври-Декември 2015 година, ...

ПРОШИРЕН ОПСЕГ НА АКРЕДИТАЦИЈА НА ЛАБОРАТОРИИТЕ ЗА КАЛИБРАЦИЈА
ПРОШИРЕН ОПСЕГ НА ...

Лабораториите за калибрација на Бирото за ...

ПОТПИШАН МЕМОРАНДУМ ЗА СОРАБОТКА СО ФЕИТ
ПОТПИШАН МЕМОРАНДУМ ЗА ...

На 17 Ноември 2015, директорот на Бирото за ...

Потпишан Меморандум за разбирање со Центарот за метрологија на Кралството Шпанија
Потпишан Меморандум за ...
Денес, 13.11.2015 година  во Мадрид, ...

 

akreditacija-0

Официјално време во РЕПУБЛИКА Македонија

Регистрирај се

(optional)

На 17 Ноември 2015, директорот на Бирото за метрологија, м-р Димитар Парнарџиев и Деканот на Факултетот за електротехника и информациски технологии во состав на Универзитетот Св. Кирил и Методиј, Проф. д-р Миле Станковски потпишаа Меморандум за соработка.
Со овој Меморандум се утврдува рамката во која се реализира соработката меѓу потписниците за работи од заеднички интерес базирани на искористувањето на научно-стручните, професионалните, материјално-техничките и просторните услови на една од двете странки насочени кон унапредувањето на едукативните, истражувачките и апликативните активности од областа на метрологијата, електротехниката и информациските технологии.

Потпишувањето на овој меморандум за разбирање, воедно претставува поттик за продлабочување на сооработка меѓу институциите, отвара можности и перспективи, пред се од аспект на размена на информации и искуства од областа како на научната метрологија, преку, организација и учество на семинари, работилници, во насока на јакнење на капацитетите на институциите.

dms-0

homologacija-0

upisi-0

logoBIPM-RB

euramet

oiml

welmec

iaaojpg