.
   English

 

 English

     
08 Logo MPEkonomija Biro za metrologija H C MK
Затворање на Твининг лајт проектот на Бирото за метрологија и Чешкиот метролошки институт
Затворање на Твининг ...

На 01.11.2017 година, со пригодна свеченост во ЕУ ...

Меѓулабораториска споредба
Меѓулабораториска ...

Во периодот Октомври-Декември 2015 година, ...

ПРОШИРЕН ОПСЕГ НА АКРЕДИТАЦИЈА НА ЛАБОРАТОРИИТЕ ЗА КАЛИБРАЦИЈА
ПРОШИРЕН ОПСЕГ НА ...

Лабораториите за калибрација на Бирото за ...

ПОТПИШАН МЕМОРАНДУМ ЗА СОРАБОТКА СО ФЕИТ
ПОТПИШАН МЕМОРАНДУМ ЗА ...

На 17 Ноември 2015, директорот на Бирото за ...

Потпишан Меморандум за разбирање со Центарот за метрологија на Кралството Шпанија
Потпишан Меморандум за ...
Денес, 13.11.2015 година  во Мадрид, ...

 

akreditacija-0

Официјално време во РЕПУБЛИКА Македонија

Регистрирај се

(optional)

Во периодот од 8 до 12 Септември 2015 година во Лондон, Велика Британија, претставници од Бирото за метрологија земаа учество на  77-от состанок на Hallmarking конвенцијата и 16-от состанок на IAAO (Меѓународната асоцијација на институции кои проверуваат предмети од скапоцени метали). Hallmarking конвенцијата или позната како Конвенцијата за контрола и означување на предмети од скапоцени метали или "Виенска Конвенција" е меѓународен договор помеѓу државите договорнички, која има за цел олеснување на прекуграничната трговија на предмети од скапоцени метали. Опсегот на Конвенцијата е строго ограничен на контрола на содржината на предмети од скапоцени метали. IААО е форум за размена на информации и промоција на техничка соработка меѓу надлежните државни канцеларии за анализа и жигосување на предмети од скапоцени метали.


Бирото за метрологија е институција која согласно Законот за контрола на предмети од скапоцени метали е надлежна за контрола на предметите од скапоцени метали пред нивно пуштање во промет и ја претставува Република Македонија во гореспеменатата асоцијација. Во рамки на активностите на Виенската Конвенција  и IААО на годишно ниво се организираат меѓулабораториски споредби (познати како Round Robin tests) во кои што оваа година и Бирото за метрологија зема учество и покажа задоволителни резултати.

  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 55
  • 6
  • 7

dms-0

homologacija-0

upisi-0

logoBIPM-RB

euramet

oiml

welmec

iaaojpg