.
      English   English
Затворање на Твининг лајт проектот на Бирото за метрологија и Чешкиот метролошки институт
Затворање на Твининг ...

На 01.11.2017 година, со пригодна свеченост во ЕУ ...

Меѓулабораториска споредба
Меѓулабораториска ...

Во периодот Октомври-Декември 2015 година, ...

ПРОШИРЕН ОПСЕГ НА АКРЕДИТАЦИЈА НА ЛАБОРАТОРИИТЕ ЗА КАЛИБРАЦИЈА
ПРОШИРЕН ОПСЕГ НА ...

Лабораториите за калибрација на Бирото за ...

ПОТПИШАН МЕМОРАНДУМ ЗА СОРАБОТКА СО ФЕИТ
ПОТПИШАН МЕМОРАНДУМ ЗА ...

На 17 Ноември 2015, директорот на Бирото за ...

Потпишан Меморандум за разбирање со Центарот за метрологија на Кралството Шпанија
Потпишан Меморандум за ...
Денес, 13.11.2015 година  во Мадрид, ...

 

akreditacija-0

Официјално време во РЕПУБЛИКА Македонија

Регистрирај се

(optional)

Лабораторијата за калибрација на маса, при Министерство за економија-Биро за метрологија-Скопје, во месец Февруари испрати апликација до EURAMET и дата базата на BIPM (KCDB BIPM) за впишување на најдобрата калибрациона мерна можност (CMC) на лабораторијата, како резултат на долгогодишното истражување и извршени мерења во областа на калибрација на тегови и учества во Меѓународни меѓулабораториски споредувања со лаборатории за калибрација на маса од Национални метролошки институти (NMI), веќе докажани на тоа поле.
Најдобрите калибрациони мерни можности на лабораторијата се однесуваат на калибрација на тегови во опсег од 1mg до 20kg, E2 класа на точност.

dms-0

homologacija-0

upisi-0

logoBIPM-RB

euramet

oiml

welmec

iaaojpg