.
      English   English
Затворање на Твининг лајт проектот на Бирото за метрологија и Чешкиот метролошки институт
Затворање на Твининг ...

На 01.11.2017 година, со пригодна свеченост во ЕУ ...

Меѓулабораториска споредба
Меѓулабораториска ...

Во периодот Октомври-Декември 2015 година, ...

ПРОШИРЕН ОПСЕГ НА АКРЕДИТАЦИЈА НА ЛАБОРАТОРИИТЕ ЗА КАЛИБРАЦИЈА
ПРОШИРЕН ОПСЕГ НА ...

Лабораториите за калибрација на Бирото за ...

ПОТПИШАН МЕМОРАНДУМ ЗА СОРАБОТКА СО ФЕИТ
ПОТПИШАН МЕМОРАНДУМ ЗА ...

На 17 Ноември 2015, директорот на Бирото за ...

Потпишан Меморандум за разбирање со Центарот за метрологија на Кралството Шпанија
Потпишан Меморандум за ...
Денес, 13.11.2015 година  во Мадрид, ...

 

akreditacija-0

Официјално време во РЕПУБЛИКА Македонија

Регистрирај се

(optional)

На 24.08.2017 година, Бирото за метрологија, заедно со својот твининг партнер - Чешкиот Метролошки Институт (CMI), ја одржа втората, еднодневна работилница за своите корисници, во рамките на Твининг лајт проектот “Зајакнување на капацитетите на Бирото за метрологија за интеграција на внатрешниот пазар’, MK 12 IPA EC 01 16 TWL, финансиран од ИПА ТАИБ 2012 програмата.
Целта на работилницата беше да се запознаат корисниците на услугите на Бирото за метрологија со новите барања на Европските директиви за Неавтоматски ваги “NAWI 2014/31/EU” и за Мерни инструменти “MID 2014/32/EU”, посебно во делот на Водомерите и Мерилата за топлина.
На работилницата присуствуваа голем број на учесници, кои со своите прашања, упатени кон колегите од Чешкиот Метролошки Институт,  како и отворените дискусии за времетраењето на работилницата, придонесоа за нејзина успешна реализација.

Во прилог може да се погледнат презентациите од работилницата:

pdfБиро за метрологија
pdfNAWI_Technical_requirements.pdf

pdfLegal Metrology
pdfNAWI verification in use
pdfMID requrements
pdfMID

pdfNAWI

dms-0

homologacija-0

upisi-0

logoBIPM-RB

euramet

oiml

welmec

iaaojpg